Reglement miniatuuroptocht 2022

 1. Alle deelnemers geven toestemming voor de opnames van hun creatie en zullen met naam en toenaam worden vermeld tijdens de prijsuitreiking
 2. Alle deelnemers en toeschouwers doen mee en/of kijken toe, geheel op eigen risico en behoren zich te houden aan de geldende coronargels.
 3. Opstellen voor opnames zal onderling overleg worden geregeld
 4. De creatie die deelnemen aan de miniatuur optocht mogen niet groter zijn dan 30/30/50 cm L/Br/H.
 5. Het is verboden aan de optocht deel te nemen met inschrijvingen die beledigend kunnen overkomen of kunnen worden opgevat.
 6. Alle drukwerk dat tijdens de optocht wordt uitgedeeld, moet van te voren worden voorgelegd aan ’t Optochtkomité en hiervoor worden goedgekeurd.
 7. Het is voor, tijdens en na de optocht, verboden vuur, vuurwerk, wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen in te zetten en/of te gebruiken.
 8. Het is verboden dieren op een dieronvriendelijke manier in te zetten en/of te misbruiken.
 9. Zonder jurynummer en/of geldige inschrijving vindt geen beoordeling door de jury plaats.
 10. Het is verplicht het jurynummer goed zichtbaar aan de voorkant te dragen/bevestigen.
 11. Alle deelnemers moeten voldoen aan en zich houden aan de Nederlandse wetgeving.
 12. Bij het afhalen van een prijs, moet het jurynummer kunnen worden getoond.
 13. Over uitslagen, juryrapporten en beoordelingen wordt niet gecommuniceerd.
 14. In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist ’t Optochtkomité.
 15. Iedere inschrijving voor de optocht wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemende personen van de inschrijving, in dit reglement ‘Inschrijver’ genoemd. Inschrijver treedt op als verantwoordelijke voor alle deelnemers behorende bij de inschrijving. Inschrijver is verantwoordelijk voor bekendmaking, uitleg en handhaving van dit reglement ten aanzien van alle deelnemers behorende bij de inschrijving. Inschrijver gaat hiermee akkoord en bevestigt dit door inschrijving.

Namens ’t Optochtkomité,

Waarnemend secretaris,

Roger Bongaerts