Donaties

Wat fijn dat je ervoor gekozen hebt om naar onze speciale donatiepagina te gaan.

Zoals bij vele verenigingen lopen ook bij ons als vastelaoves vereniging veel kosten gewoon door en hebben we nauwelijks tot geen inkomsten.

Om onze taak binnen de gemeenschap, het doorgeven van de vastelaovendj, toch te kunnen blijven uitvoeren, zijn we in dit door COVID-19 beheerste vastelaovesseizoen, vooral afhankelijk van vrijwillige donaties.

We hopen dat ook jij een donatie wilt doen. Mocht je dat willen doen, dan kun je hiervoor de op deze pagina geplaatste Mollie link gebruiken, de QR code te scannen of een bankoverschrijving te maken naar NL11 RABO 0142035793 t.n.v C.V de Aester Sjaelen Uul. Wil je een factuur voor jouw boekhouding geef dit dan middels een e-mail aan aestersjaelenuul@gmail.com

Namens ons allemaal hartelijk dank voor de donatie!

Klik op het logo voor het plaatsen van een donatie

Scan de QR code met je smartdevice

De link en QR code zijn geldig tot 28 februari 2021.