Privacybeleid

Disclaimer

v.v. de Aester Sjaelen Uul aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van haar website www.asupej.nl of voor enige schade ontstaan uit de op deze site aangeboden diensten, content en verwijzingen naar content en websites van andere verenigingen of bedrijven.

Wij doen ons uiterste best om onze website zo goed mogelijk samen te stellen en te onderhouden. Ondanks dat kan het voorkomen dat onze site onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. v.v. de Aester Sjaelen Uul kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die je eventueel op onze website vindt. We zouden het wel fijn vinden als je eventuele fouten bij ons meldt. Dan kunnen we dat herstellen.

 

Privacy policy

v.v. de Aester Sjaelen Uul ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid de privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat wij voor bepaalde doelen jou gegevens nodig hebben. We verwerken en bewaren echter nooit meer gegevens dan we nodig hebben om je goed van dienst te zijn. Uiteraard gaan we met jouw gegevens vertrouwelijk om. v.v. de Aester Sjaelen Uul respecteert de privacy van alle betrokkenen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk en in lijn met wet- en regelgeving wordt behandeld.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jou persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar v.v. de Aester Sjaelen Uul verstuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn nodig voor de totstandkoming van een eventuele transactie zoals de bestelling van kaarten. Bovendien is het dan mogelijk vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven.

v.v. de Aester Sjaelen Uul biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een aanvraag te doen tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. Als je toestemming hebt verleend en je wilt deze intrekken, dan is dit mogelijk. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij niet adequaat met je persoonsgegevens omgaan.

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Tijdens diverse al onze evenementen zullen foto’s gemaakt worden ten behoeve van uitingen middels onze communicatiekanalen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit voorafgaand aan een evenement bij ons kenbaar maken. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Juni 2018