Eregalerij

Ere voorzitter

 Jack Janssen

Ambassadeur

 Har Boumans

Overzicht gouden en zilveren buut
Gouden buut: Deze is alleen bestemd voor leden. Deze wordt uitgereikt op het moment dat zij hun 33-jarig (aaneengesloten) lidmaatschap bereiken.
Zilveren buut:  Deze is bestemd voor zowel leden als niet- leden. Leden ontvangen een zilveren buut op het moment dat zij hun 22-jarig (aaneengesloten) lidmaatschap bereiken. Niet-leden die zich gedurende minimaal 22 jaar in brede zin verdienstelijk gemaakt hebben voor de Pejer Vastelaovend kunnen voorgedragen worden bij het bestuur om in aanmerking te komen voor een zilveren buut. 

 
In ’t bezit van een gouden buut:

 Harrie Aben †  Joep van Ool †
 Dre Bongaerts  Sjaak Verheijen †
 Wil Ramakers  Thei Hilgers †
 Thei Verstegen  Jan Wolfs
 Ton Tonnaer  Jan Meuwissen
 Jos Slabbers  Wil Heber
 Har Scheres  Jack Janssen

 

In ’t bezit van een zilveren buut:

 Jan Geurts  Thei Verstraeten
 Thei Golsteijn †  Thei Hansen
 Wil Verstraeten †  Thei Clout †
 Hub Wolters  Jo Heythuysen †
 Frans Aben  Jean Romans
 Piet Aben  Wil Beunen
 Jan Roebroeks  Toine de Win
 Jo Thoolen  Dolf Vergoossen
 Geert Heber  Wim Vergooszen
 Jose Verheyen  Peter Kleijweg
 Geert Janssen  Bert Mols †
 Martin Beulen  Har Boumans
 Richard Leurs  Coen Geraads
 Glyn Elston  Marcel Dukers
 Bart Verstegen  Guido van Wegberg
 Leon Hansen  Ad Tubee
 Michel Lucas  

Overzicht prinsenmedaille 
Jaarlijks wordt op voorspraak van de prins een persoon onderscheiden met de prinsenmedaille. Deze is bestemd voor mensen die de Pejer vastelaovendj een warm hart toedragen.

 

Jaar Prins Uitgereikt aan
1994 Martin Beulen Averegs Zanggroep
1994 Martin Beulen Lies Geurts
1994 Martin Beulen Henk Janssen
1994 Martin Beulen Eric Knoben
1994 Martin Beulen Ton Knoben
1994 Martin Beulen Jac Verstraeten
1994 Martin Beulen Wilhelmina Schutterij
1994 Martin Beulen Hub Wolters
1994 Martin Beulen Pierre Wolters
1995 John Knoben Mevr. Janssen (Moeder Jack)
1995 John Knoben Christel Maassen
1995 John Knoben Herman Theunissen
1995 John Knoben Paul Vergoossen
1995 John Knoben Jose Verheijen
1995 Martin Beulen Marij Beulen
1995 Martin Beulen (vors) Thei Golsteyn
1996 Wil Heber Sef Laughs
1996 Wil Heber Pascal van Ool
1996 Wil Heber Patrick van Ool
1996 Wil Heber Wil van Wegberg
1997 Wil Heber Anita Golsteyn
1997 Coen Geraads Mieke Geraads
1997 Coen Geraads Geert Janssen
1997 Coen Geraads Mieke Meeuws
1997 Coen Geraads Petra Stevens
1997 Coen Geraads Johan Vergoossen
1998 Broer Vergoossen Frits Krause
1998 Broer Vergoossen Jos Leurs
1998 Broer Vergoossen Ger Lucas
1998 Broer Vergoossen Ad Tubee
1999 Broer Vergoossen Claar Vergoossen
1999 Richard Leurs Theo Bougie
1999 Richard Leurs Frans Thoolen
1999 Richard Leurs Miranda van Thoor
2000 Leon Hanssen Jelle de Jonge
2000 Leon Hanssen Paul Niessen
2000 Leon Hanssen Harrie Vergoossen van Sjang v ome Door
2001 Johan Vergoossen Tineke Beunen
2001 Johan Vergoossen Wim Giesberts
2001 Johan Vergoossen Bert Mols
2002 Marcel Dukers Tiny Boumans
2002 Marcel Dukers Annie Knoben (Moder)
2002 Marcel Dukers Hens Leurs
2003 Ton Tonnaer Sjaak Giesberts
2003 Ton Tonnaer Kitty Heymans -Dolmans Bölke
2003 Ton Tonnaer Jes LUcas
2004 Michel Lucas Henrieëtte Faas
2004 Michel Lucas Jan Golsteyn (entree)
2005 Fred Scheres Cis Backes
2005 Fred Scheres Willie Beunen
2006 Jos Stevens Marlene Janssen
2006 Jos Stevens Marc Jessen
2007 Guido van Wegberg Dolf Vergoossen
2007 Guido van Wegberg Riekie van Wegberg
2008 Rob Heythuysen André van Neer
2009 Frits Krause Harrie Schreurs
2010 Robert Feller Brigitte van Heel
2011 Wil Beunen Theo Graus
2012 Roy Peters Marianne van Ool
2013 Paul Vergoossen Jelle de Jonge
2014 Niels Golsteijn Bart Golsteijn
2015 Leon Willms Jose Aben
2016 Marcel Aben Erwin op de Kamp
2017 Peter Knoben Jan Thoolen
2018 Funs Meuwissen José Aben- Peulen
2019 ??? ???