Aangepaste optochtroute vastelaovendj, voor betere verkeersveiligheid en beleving

Vele kilometers zijn er de afgelopen decennia gelopen met de vastelaovesoptocht door de kernen Hingen, Schilberg, Pey en Slek (of visa versa). Dat blijven we doen uiteraard. Maar met ingang van 2020 wordt de route wel om meerdere redenen ingekort.

Een luisterend oor

Als Pejjer vastelaovesvereniging vormen wij de spil van het vastelaovesgedruis in onze kernen. Continu zijn wij bezig met het aanbrengen van verbeterpunten zodat ook in de toekomst de vastelaovendj in onze kernen kan plaatsvinden. Het bieden van een luisterend oor voor “ons” vastelaovesvierend publiek is erg belangrijk. Mede door de vele geluiden die de laatste jaren tot ons zijn gekomen, hebben we in goede samenspraak met het optochtcomité besloten om de optochtroute aan te passen.

Betere verkeersveiligheid

De huidige route van zo’n 5,5km met kent enkele gevaarlijke knelpunten en oversteekplaatsen. Deze zijn weliswaar bemand door verkeersleiders. Toch is echter de afgelopen jaren  gebleken dat helaas niet iedereen zich netjes aan de verkeerregels houdt. Dit leidt tot een verstoring van de optochtroute, met meerdere gevaarlijke situaties voor de deelnemers als gevolg. Een absoluut onwenselijke situatie.

Vastelaovendj same

Een tweede belangrijke reden om de huidige route aan te passen is het steeds meer verspreide publiek langs de optochtroute. De afstand en daarmee ook de duur van de optocht is lang. Mensen haken hierdoor af. Ook staat het publiek heel erg verspreid. Door de keuze van een meer compacte optochtroute hopen wij dat het publiek mag toenemen en zich meer concentreert langs de route. Vastelaovendj vier je immers samen!

Voor ons staat voorop dat wij de toekomst van onze mooie optocht kunnen garanderen.  De route inkorten en verleggen is een maatregel waardoor de optocht bovenal veiliger wordt, maar tevens ook aantrekkelijker voor deelname , met grotere concentraties publiek. Wij zijn ons bewust van het feit dat we hierdoor enkele van onze trouwe sponsoren en huidig aangrenzende bewoners niet meer passeren. Middels een brief zijn zij al eerder, met bijhorende excuses, op de hoogte gesteld van deze onvermijdelijke keuze. Vastelaovendj vieren we samen. We hopen dan ook iedereen Vastelaovesmaondig langs ondergenoemde route te mogen begroeten.

De nieuwe route voor 2020 wordt als volgt gelopen:
Opstellen: Op den Dijk en In de Planten
Optochtroute: Hoogveldsweg – Kasteelweg – Clarastraat – Houtstraat – Wiejerdstraat – Lelfert – Dorpstraat – Slekkerstraat – Dijkveldstraat –  Hoogstraat