Prins Bas I

Proclamatie Prins Bas I

Foto: ZIPS Fotografie

Moge weer uch väörstèlle, bie de gratie gekaoze door de drie wieze. Alle Aesters en Aesterlingskes van Sjaelberg, Slek,’t Hènge en zeker van Pej, biegestange door Adjudant Chris, Vors Ton, Ambassadeur, Bestuur, lede vanne Raod van Èlf en de Hofkapel, zoawaor oze 70ste dooslustige Hoagheid, Prins Bas I, dae uch mit groate inzat en vol äövergave väör zal gaon in ’t Vastelaovesjaor 2023, óngersteuntj door de muzikale klanke van oos eige ónvolpreze Hofkapel.

Prins Bas I,

Waalgebaore Edelachbare Excellentie, mit gevolg ein Majesteit, wonendj oppe Dörpstaot in Pej.

Is gebaore op 24 juni 1984 en woontj same mit Kim, dochter Lotte en hóndj Luna.

Is de zoon van Petra en awd prins Jos Stevens en haetj nag ein zöster Hanneke.

Wirktj bie Van der Valk es interieurboewer/projectleider.

Lid van v.v. De Aester Sjaelen Uul en speeltj bie de Hofkapel klein tróm en aaf en toe de dikke tróm.

Lid van ’t Lekkercomité en väörzitter van ’t Prinsewagecomité.

Lid van Sjötterie Wilhlmina Hènge in de functie van Sjelleboumdrager.

Drunktj gaer ein speciaal beerke mitte jónges van Unus cum laccum (in Pejjer plat ‘nag eine mitte jas aan’).

Kiktj gaer nao ’t voetballe van Lotte bie v.v. Slekkerboys JO-11.

Duitj  gaer bankzake väör de televisie.

Ederein dae dit huuertj, zal laeze, verstange haetj en good gevónje, det alles volges de regels en in ’t belang van eine sjoane Vastelaovendj, mót weite det:

Ten  1e  Det de Pejjer Vastelaovendj gevierdj weurtj door de minse van de Slek,

             Sjaelberg, ’t Hènge en Pej mit óngersteuning vanne ganse

            Vastelaovesvereniging De Aester Sjaelen Uul.

Ten  2e   Det de klein tróm en dikke tróm aan de kantj waere gesjaove.

Ten  3e   Det Prins Bas I noe zelf ziene eige prinsewage kan regele.

Ten  4e   Det w’r weer aan de slaag kènne gaon mit vastelaovendj viere same mit Prins Bas I en

             Jeugdprins Thibor I.

Ten  5e   Det Sjötterie Wilhelmina Hènge eine Hoagheid haetj bönne de vereniging.

Ten  6e   Det ’t interieur in de vastelaovestied raod, gael, greun gevèrfdj weurtj door Prins Bas I.

Ten  7e   Det de vastelaovendj  geviertj weurtj mit eine gekke slaag.

Ten  8e   Det Awd Prins Jos III eine opvolger haetj in de femilie mit Prins Bas I.

Ten  9e   Det de bankzake mitte vastelaovendj efkes väörbie zeen.

Ten 10e  Det ederein gezóndj bliftj en det w’r eine sjoane vastelaovendj moge belaeve.

Ten 11e  Det weer noe gaon aafsloete ónger zien motto:

“Dees daag moog alles mit eine gekke slaag”

W.G. Vastelaovesvereniging De Aester Sjaelen Uul Pej.