Prins Peter II (Knoben) nuuje prins van Pej

prins-peter-ii-knoben
Prins Peter II (Knoben) is vanaovendj oetgerôpe es nuuje prins van Pej.

Op zondig 8 januari wurdj de prins v:aörgesteldj in alle Pejjer kroege. 

De groep Knap Vals won het leedjeskonkoers met hunne sjlager “Doe ich Alaaf”.