Rabobank Clubkas Campagne – Krijgen wij jouw stem?

Krijgen wij jouw stem?

Tussen 10 en 23 mei mag er, in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne, weer gestemd worden op onze vereniging. Ieder lid van de Rabobank wordt in staat gesteld om 5 stemmen uit te brengen op alle verenigingen en stichtingen die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Als vastelaoves vereniging kunnen wij jouw stem goed gebruiken. Richting de toekomt willen wij ons meer richten op de jeugd. Om dit te stimuleren zijn er financiële middelen nodig. De opbrengsten van de Rabobank Clubkas Campagne zullen gebruikt worden om de eerste jeugd activiteiten in gang te zetten.

Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne:

De leden van Rabobank Roermond-Echt mogen via de Rabobank Clubkas Campagne maximaal €175.000,- verdelen over deelnemende verenigingen en stichtingen. Elk lid van Rabobank Roermond-Echt ontvangt in mei een unieke stemcode, waarmee

hij of zij een vijftal stemmen mag verdelen onder de clubs die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard dus hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële ondersteuning. Beslis mee en geef onze club een financieel steuntje in de rug! De stemperiode is van 10 t/m 23 mei.

Ook invloed uitoefenen?

Kijk voor meer informatie of om jouw stem uit te brengen op www.rabo.nl/roermond-echt/clubkas2017